energia törés (ülepítők)
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
energy-dissipating (settlers)
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A szennyvízbevezetések egyenletes sebességeloszlása megvalósítható a bevezetőnyílások elé helyezett energiatörő elemek révén. Például a Dorr-típusú ülepítők esetén az ülepítendő víz a medence feneke alatt futó csővezetéken érkezik az általában zárt terű elosztóhengerbe, majd az energiatörő lapokkal ellátott nyílásain át az ülepítő térbe kerül.