ártérfejlesztés
[árvízvédelem]
flood protection planning
[flood control]
Definíció:

Az ártérhatárok és az árvízmentesítésben való érdekeltség meghatározása műszaki-gazdaságossági alapon. Az ~ -t az ármentesítő társulatok 1948. évi államosítása előtt az árvízmentesítés hasznában részesülő, érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezhető területek és tulajdonosok körének bővítése céljából végezték.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos