árhullám-ellapulás
[árvízvédelem]
flood wave attenuation
[flood control]
Definíció:

A tetőző vízhozamoknak (és az azokkal együttes tetőző vízállásoknak) fokozatos csökkenése a mellékfolyók, vagy vízkifolyások hatása nélküli árhullám levonulásakor a vízfolyás alsó szelvényeiben. Az áradó víznek leghamarább a soron következő mederszakaszokat és hullámtereket kell kitöltenie, s ez az alsó szelvényekben az árhullámot az időben folyamatosan elnyújtja. A levonuló vízmennyiség az adott feltételek között állandó, ezért a vízhozamot az idő függvényében kifejező görbe alatt ábrázolható terület is minden folyószelvényben azonos. A lefelé haladó árhullám időtartamának elnyúlása csak a tetőző vízhozamok csökkenése, az ábrázoló görbe lapulása árán lehetséges. A felső szakaszain heves vízjárású folyók ezért válnak alsó szakaszaikon lényegesen nyugodtabb vízjárásúvá.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos