utóülepítés
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
post sedimentation/final sedimentetion
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Az utóülepítés feladata a biológiai reaktorból (eleveniszapos medence, vagy biofilmes reaktor) származó, biomasszát tartalmazó lebegőanyagok ülepítéssel történő leválasztása. Az utóülepítés az előülepítéshez hasonló mechanizmus szerint működő folyamat. Az ülepített szennyvíz a műtárgy felszínének közelében áramlik ki az ülepítőből. Az eleveniszapos rendszerek esetén a kiülepedett eleveniszap nagyobbik részét a biológiai reaktorba vezetik vissza.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán