villámárvíz
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
flash flood
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Korlátozott időtartamú (néhány órás) hidrológiai esemény, amelyet a lefolyás gyors emelkedése jellemez. A folyók, vagy kis vízfolyások gyakran percekre, vagy tízpercekre kerülnek ennek hatása alá. Ilyen árvíz a kis vízgyűjtővel rendelkező vízfolyásokra jellemző, amelyeken rövid az összegyülekezési idő, és a csapadék nagy százaléka alakul lefolyássá. Veszélyességét növeli, hogy a vízgyűjtő mérete összevethető a városi vízgyűjtőkkel, ezért az egyébként is gyors városi lefolyás hozzáadódhat a külterületi lefolyáshoz, súlyosbítva az árvízi károkat. Többnyire nyári időszakokban a rövid időtartamú, de intenzív csapadék események okozzák, amelyek viszonylag kis területre terjednek ki.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán