esemény átlagkoncentráció
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
event mean concentration
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

A lefolyás során vett mintákban mért szennyezőanyag koncentrációknak a koncentrációhoz tartozó vízhozammal súlyozott középértéke.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán