záporkiömlő túlfolyás
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
combined sewer overflow (CSO)
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Az egyesített rendszerből kilépő vízáram. Akkor fordul elő, ha a szennyvíztisztító telep, vagy a késleltető/kiegyenlítő műtárgyak kapacitásukat meghaladó terhelést kapnak. A túlfolyó víz szabályozó műtárgyakon, vagy kiépített túlfolyó rendszeren keresztül a befogadóba jut; ami akkor is előfordulhat, ha ezek a szabályozó műtárgyak meghibásodnak. A rendszerből így kilépő víz szennyezett, részben annak szennyvízhányada, részben pedig a városi csapadéklefolyás szennyezőanyag tartalma miatt, ezért a túlfolyásra helyesebb a keverékszennyvíz elnevezés használata. A kifolyó vezetékre a szilárd szennyeződések szétválasztására és visszatartására alkalmas műtárgyat/berendezést telepíthetnek.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán