túlterhelés
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
surcharge
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Egy csatornaszakasz akkor tekinthető túlterheltnek, ha olyan nyomás alatt szállítja a vizet, amelynek a nyomásszintje a csatorna záradékvonala felett van.  Ezt az állapotot előidézheti a rendszer hidraulikai túlterhelése, de a cső eldugulása, elzáródása is az alvízi oldalon. Hatásaként erős exfiltráció kezdődhet, amit majd szintén erős infiltráció követ, ami a cső környezetében a talaj kimosódását és ezt követően annak fokozatos tönkremenetelét eredményezi; szélsőséges esetben felszíni elöntés is keletkezhet, ha a kialakuló nyomás megemeli az aknafedeleket. Modellezési szempontból a legnagyobb problémát a szabad felszínű és a túlterhelt állapot közötti oda-vissza átmenet okozza.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán