száraz időszaki felhalmozódás
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
dry weather deposition
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Azoknak a légköri gázoknak és szilárd anyagoknak a felhalmozódását jelenti, amelyek a csapadékmentes időszak alatt a földön (talajon, növényeken, épületeken), valamint a vízfelületeken lerakódnak. Gázok esetében a folyamatot a felszíni lerakódás koncentrációs gradiense szabályozza. Ez a folyamat játszódik le a szilárd anyagok esetében is, de ezek felhalmozódását a gravitációs erő is segíti (ülepedő por). Hatékonysága a felhalmozódási sebességgel (vg [m/s]) írható le, amely a felszín felé irányuló mért fluxusnak (1 μg/m2) a légköri koncentrációhoz (1 μg/m3) viszonyított aránya. A felhalmozódás sebessége az uralkodó turbulencia (a magas értékek a felhalmozódást segítik), valamint a gáz és a felület tulajdonságainak függvénye. A reaktív gázok, például HNO3 könnyebben felhalmozódnak, mint a kevésbé reaktívak, például CO.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán