racionális méretezési módszer
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
rational method (RM)
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Tapasztalati összefüggés a vízgyűjtőről való lefolyás csúcshozamának (Q) számítására. Alapfeltevés, hogy a legnagyobb vízhozam abból az esőből keletkezik, aminek az időtartama megegyezik a vízgyűjtő összegyülekezési idejével. A lefolyás csúcshozama a víztelenítendő terület jellemzőitől függő lefolyási tényező (C), a csapadékintenzitás (i) és a víztelenítendő terület (A) szorzataként állítható elő:

Q = C i A

Itt (C) jelenti mindazon hatások összességét, amelyek a lefolyást befolyásolják, így például a nedvesítési veszteséget, beszivárgást, depressziós tározást;  (i) a vizsgált vízgyűjtő összegyülekezési idejével egyenlő időtartamú csapadék átlagos intenzitása, amit a csapadékmaximum függvényekből határozunk meg; (A) a vizsgált pont feletti teljes vízgyűjtő terület, vagy egy részterület, amely a vizsgált ponton a csúcslefolyást okozza.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán