modell igazolás
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
validation
[sewerage, urban drainage]
  • angol szinonimák:
  • (model) verification
Definíció:

A modell alkalmazhatóságát, a modellezett folyamat(ok) leképezésére való megfelelőséget igazoló eljárás. Ismert bemenetek, például csapadék hatására kialakuló mért vízgyűjtő válaszok és a modellel számított válaszok összevetése. A modellezett és mért válaszoknak elfogadható hibahatárok közötti egyezése igazolja a modell alkalmazhatóságát.

V.ö. modell igazolás [vízminőség, monitoring].

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán