künet
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
trickle channel
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Más elnevezéssel fenékárok, a csatorna, ill. akna fenekén. Hidraulikailag kedvező módon köti össze a becsatlakozó és továbbvezető csöveket. Hosszirányú árok  az időszakos tározó közepén, vagy legmélyebb részén.  Megakadályozza a lapos fenéken a víz szétterülését és a szállított lebegőanyagok kiülepedését.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán