kimosódás
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
wash-out
[sewerage, urban drainage]
  • angol szinonimák:
  • wet deposition
Definíció:

A szennyezett légtérben található, gravitációsan nem kiülepedő aeroszol részecskék eső idején a cseppekkel való kölcsönhatás következtében az első néhány percben kimosódnak. A szálló por adszorbeálódik, az égéstermék gázok pedig abszorbeálódnak.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán