erózió
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
erosion
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

A talajok, főként a növényzettel nem borított talajok fellazulása és széthordása különböző mechanikai hatások következtében;  például, a talajfelszínbe csapódó esőcseppek energiája a talajszemcséket elmozdítja, fellazítja (csepp erózió), lepelerózió alakul ki ott, ahol az áramló víz talajszemcséket ragad magával; barázdás, árkos erózió lép fel a mélyedésekben összegyűlő és lefolyó vizek hatására; termőföldek esetében a termőréteg vesztesége, a természetes vizekbe jutva az erodált talaj szennyezőanyag és/vagy foszfor tartalma okoz problémát.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán