csatornagáz
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
sewer gas
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

A szennyvízcsatorna hálózatban, rossz szellőzés és hosszú tartózkodási idő mellett, a szennyvízben lejátszódó spontán biokémiai lebontási folyamatok anyagcsere végtermékeként keletkező gázok; jellemző komponens lehet a kénhidrogén, ami az oldott oxigén hiányában kialakuló szulfátredukciós állapotnál képződik, erősen korrozív, mérgező és bűzös, záptojás szagú gáz, és/vagy a metán.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán