csapadék idősor
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
rainfall time series
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

Egymást követő csapadékmagassági adatok sorozata, rendszerint mm/Δt dimenzióban, (ahol Δt jellemzően 1 perc, 1 óra, vagy 1 nap). Az adatok származhatnak észlelésből, de lehetnek csapadék modellek segítségével, szimulációval előállított adatok is. A csapadék idősorokat együtt használják az előre kalibrált folyamatos szimulációs modellekkel, bár a statisztikai érvényességhez a csapadékesemények elegendően hosszú rögzített adatsora szükséges, pl. egy teljes éves csapadékmennyiség 25%-os pontossággal csak egy négyéves helyszíni adatsor ismeretében becsülhető meg.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán