beszivárgás (csatornába)
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
infiltration
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

A talajvíznek a hibás illesztéseken/kötéseken, vagy a cső sérülésein keresztül a csatornába szivárgása; a beszivárgás sebessége és mennyisége a csövet körülvevő talaj állapotától és a talajvízállástól függ; a beszivárgó talajvíz a talaj és/vagy az ágyazat szemcséit is magával viheti; az emiatt kialakuló kiüregelődés idővel a környező talaj roskadását és a cső törését okozhatja; szennyvízcsatornák esetében a talajvíz hígítja a szennyvizet, többlet szivattyúzási és tisztítótelepi energiafelhasználást okoz.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán