házi bekötőcsatorna
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
building lateral
[sewerage, urban drainage]
  • angol szinonimák:
  • building connection
Definíció:

A városi csatornarendszer legkisebb átmérőjű/méretű eleme, amely az épületekből a szennyvizet az utcai közcsatornába vezeti; tulajdonjogilag és üzemeltetési szempontból két szakaszra osztható: (i) az épülettől az ingatlan határán belül, 1 m-re elhelyezett ellenőrző aknáig és (ii) az ellenőrző aknától a közcsatornáig húzódó szakaszokra; előbbi fenntartása az  ingatlantulajdonos feladata és nem képezi a csatorna közmű részét, míg az utóbbi közművezeték, amit a szolgáltató üzemeltet. 

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán