elektrodialízis
[ipari vízgazdálkodás]
electrodialisation
[industrial water management]
Definíció:

Az elektrodialízis a szervetlen ionokat távolítja el a vízből azáltal, hogy a vízen át elektromos potenciált hoz létre, aminek hatására, a kationok és anionok a katódhoz, ill. az anódhoz vándorolnak. Az elektrodialízis telepen az anionos és kationos membránok váltakozó elhelyezése révén koncentrálódott, ill. hígult víztereket hozunk létre. Az elektrodialízishez használt membrán csak meghatározott töltésű részecskéket enged át. A kationcserélő membránok csak a kationokat, az anioncserélő membránok csak az anionokat engedik át. Mint minden membrán, így a dializáció membránok is érzékenyek a mechanikai igénybevételekre és a szennyeződésekre.

Forrás:
  • Bulla, 1989
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós

Ábrák

Elektrodialízis
Forrás: Bulla, 1989