hűtővizek szennyeződései
[ipari vízgazdálkodás]
contamination of cooling waters
[industrial water management]
Definíció:

A gyártástechnológiákban részt vevő hűtővíz számos esetben elszennyeződik, gyakran olyan súlyos mértékben, hogy a hűtőrendszer leürítése válik szükségessé. A szennyezések fajtái és mennyisége igen sokféle lehet, a hűtött berendezésektől és anyagoktól függően.

A hűtővizekbe általában bejutnak a természetes vizek mindazon szennyező anyagai- pótvíz betáplálás útján- amelyeket nem távolítanak el a pótvíz-ellátás folyamán. Ilyen nehezen eltávolítható, recirkuláció esetén besűrűsödő, és ezáltal veszélyes korróziót okozó vagy azt elősegítő anyagok a klorid és a szulfát ionok.

A hűtővizek nemcsak a vízből, de a levegőből is szennyeződhetnek. Az ipari üzemek nyitott hűtővíz rendszereiben a víz visszahűtésekor átlagosan 1 m3 víz visszahűtéséhez mintegy 1000 Nm3 hűtőlevegőt kell biztosítani. A levegőben jelentős mennyiségű SO2, CO2 és nitrogén-oxidok és egyéb gázok, ill. nagy mennyiségű szálló por szennyezés található, amelynek túlnyomó részét a nyitott hűtőtorony vízpermete kimossa és magával visz.

Forrás:
  • Bulla, 1989
  • Bulla, M.- Kelemen, L.: Ipari vízellátás, csatornázás Kézirat. Tankönyvkiadó, Bp, 1989.
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós