ipari szennyvíztípusok
[ipari vízgazdálkodás]
types of industrial effluents
[industrial water management]
Definíció:

Az ipari szennyvizek tartalma alapján megkölönböztethetünk:

- lebegő anyagokat, amelyek lehetnek szervetlen anyagok, szerves vegyületek, növényi, állati maradványok, bomlási termékek, és amelyek szuszpenzió (pl.: por) vagy emulzió (pl.: olaj) alakjában lehetnek jelen;

- oldott anyagokat, amelyek lehetnek szervetlen vagy szerves vegyületek, ásványi anyagok, vagy az előzőhöz hasonló bomlási termékek, és amelyek lehetnek szilárdak (pl.: sók), folyadékok (pl.: szerves oldószerek) vagy gázok (pl.: ammónia, szén-dioxid stb.);

- veszélyes anyagokat, amelyek beletartozhatnak az előző két kategóriába, de külön említésüket indokolja, hogy fertőzőek, mérgezőek, vagy robbanásveszélyesek lehetnek;

- kommunális szennyvizeket, amelyek minden ipari üzemben keletkeznek és ismert jellegüknél fogva külön csoportot alkotnak.

A gyárak nagy részében ugyan kevert szennyvizek keletkeznek, ám ebben az esetben is meg lehet határozni azokat az arányokat, amelyekben a kevert szennyvíz az egyik vagy másik szennyvíz-féleséget tartalmazza.

Forrás:
  • Bulla, 1986
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós

Ábrák

A szennyezés jellege és tisztítási módjai
Forrás: Bulla, 1986