"Benchmark" árazás
[vízgazdaságtan]
benchmark pricing
[water economics]
Definíció:

Árszabályozási rendszer, amelyben az iparág egyes cégei számára megszabott ár az iparág egy kijelölt szereplője számára meghatározott árhoz viszonyítva kerül kiszámításra.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Kis András