változó költség
[vízgazdaságtan]
variable cost
[water economics]
Definíció:

A szolgáltatás költségei közül a mennyiség változása esetén, azzal arányosan változó költségek.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Kis András