nulla összegű játék
[vízgazdaságtan]
zero-sum game
[water economics]
Definíció:

A közgazdaságtan döntéselméleti ágában, a játék elméletben alkalmazott kifejezés, olyan helyzetekre utal, amelyekben a döntések következményeként az egyik résztvevő haszna egyenlő a másik résztvevő által elszenvedett veszteséggel.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Kis András