keresztfinanszírozás
[vízgazdaságtan]
cross-subsidization
[water economics]
  • angol szinonimák:
  • cross-financing
Definíció:

A keresztfinanszírozás jelensége akkor áll fenn egy szolgáltatás esetében, ha a szolgáltatást igénybevevő megkülönböztetett fogyasztói csoportok által fizetett díjak eltérő mértékben fedezik az adott fogyasztócsoport kiszolgálására eső költséget.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Ungvári Gábor