kereslet árrugalmassága
[vízgazdaságtan]
price elasticity of demand
[water economics]
  • angol szinonimák:
  • price elasticity of demand
Definíció:

Az árrugalmasság egy termék árának változása és a termék iránti kereslet változása közötti összefüggést írja le. Ha a termék árában bekövetkező változás mértékét meghaladja a termék fogyasztásában bekövetkező változás mértéke, akkor a termék iránti keresletet rugalmasnak, ellenkező esetben rugalmatlannak nevezzük. Az ivóvíz szolgáltatások árrugalmassága általában alacsony, ezért rugalmatlan.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Ungvári Gábor