ökológia
[hidrobiológia]
ecology
[hydrobiology]
Definíció:

Az ökológia köznapi értelemben véve az a tudományág, mely az un. szupraindividuális egységek (populációk, társulások) és élettelen környezetük közötti kapcsolatok feltárásával foglalkozik. Konkrétan, az ökológia tudománya azt kívánja kideríteni, hogy melyek azok a tényezők, amik felelősek a populációk és társulások, ill. az ezekben zajló folyamatok tér/időbeli mintázatának változásáért.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Borics Gábor