anyagcsere
[hidrobiológia]
Metabolism
[hydrobiology]
Definíció:

Az élő rendszerekben lezajló anyagátalakulások összessége. Részeit képezik a felépítő folyamatok (asszimiláció), melyek során az élőlények a környezetük anyagait átalakítva felépítik testüket; és a disszimiláció, mely során a test anyagai lebomlanak. A környezetbiológiában mindkét folyamatnak fontos szerep jut. Az asszimiláció a tápanyag források megléte és elérhetősége, míg a disszimiláció a káros bomlástermékek kapcsán bír fontos környezeti és környezetvédelmi jelentőséggel.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Borics Gábor