potyautas
[vízgazdaságtan]
free rider
[water economics]
Definíció:

A potyautas-magatartás az a jelenség, amikor a közjavak fogyasztásában a fogyasztó igyekszik minimalizálni a közös költségekből a részt vállalását, és maximalizálni a közös eredményből a részesedését. Szükség esetén, persze fizetnének az adott szolgáltatásért, amely egyenértékű a közjószágokból számukra realizálható haszon nagyságával. A klasszikus közgazdaságtan jellemző példája a potyautas magatartásra a közlegelők tragédiája. Minden pásztor egyenként abban érdekelt, hogy az adott nagyságú legelőre minél több marhát hajtson ki, növelve ez által saját egyéni hasznát. Ám ha minden pásztor így cselekszik,  akkor az a legelő tönkretételéhez, a rendszer összeomlásához vezet, vagyis az egyénileg optimálisnak tűnő stratégiák össztársadalmi szinten csődhelyzeteket  eredményezhetnek.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit