szennyvízbírság
[vízgazdaságtan]
wastewater fine
[water economics]
Definíció:

Az élővízbe bocsátott, a küszöbértéket, határértéket meghaladó szennyezőanyag tartalom után fizetendő büntetés, bírság.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit