szennyező fizet elv
[vízgazdaságtan]
polluter pays principle (PPP)
[water economics]
Definíció:

A környezeti kárt okozó, illetve közvetlen kárveszéllyel fenyegető tevékenységet végző gazdasági szereplőnek viselnie kell a szükséges megelőző vagy helyreállítási intézkedések költségeit. Olyan esetben, amikor az illetékes hatóság saját maga vagy harmadik fél útján egy adott gazdasági szereplő helyett jár el, biztosítani kell az általa viselt költségek behajtását a gazdasági szereplőtől. Indokolt továbbá az is, hogy a gazdasági szereplő viselje a környezeti kár, illetve kárveszély felmérésének költségeit.