megújuló természeti erőforrás
[vízgazdaságtan]
renewable natural resource
[water economics]
Definíció:

Megújuló erőforrások, melyek bizonyos határt túl nem lépő fogyasztása esetén még regenerálódni tudnak az ember által világosan érzékelhető idő alatt (pl. erdő, talaj, víz, szél vagy a napenergia). A víz csak bizonyos feltételek mellett megújuló erőforrás, amennyiben a felhasználás (vagy szennyezés) aránya nem haladja meg az újratermelődés (vagy tisztulás) arányát (pl. túlzott termálvíz-kitermelés, vagy szennyezőanyagok hatása a sekély tavakra, kis vízfolyásokra).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit