költség-haszon elemzés
[vízgazdaságtan]
cost-benefit analysis
[water economics]
Definíció:

A költség-haszon elemzés egy szisztematikus eljárás, ahol az alternatívák előnyeit, hátrányait hasonlítják össze. A vizsgálat során a hasznok és költségek számbavétele, számszerűsítése, és pénzbeni értékben való kifejezése ("forintosítása") történik meg. A forintosított hasznok és költségek idősora alapján az eredményeket közgazdasági módszerekkel lehet meghatározni (nettó jelenérték számítás, belső megtérülési ráta stb), ezek alapján történhet meg az optimális döntési változat kiválasztása.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit