változó díj
[vízgazdaságtan]
variable tariff
[water economics]
  • angol szinonimák:
  • volumetric charge
Definíció:

A szolgáltatásért fizetett díjból az az elem, amelynek nagysága közvetlenül függ az igénybe vett szolgáltatás volumenétől.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit