fizetési hajlandóság vizsgálat
[vízgazdaságtan]
willingness to pay (WTP) assessment
[water economics]
Definíció:

Kérdőíves felmérésen alapuló értékelés. A cél annak megállapítása, hogy mekkora összeget fizetne a megkérdezett egy adott természeti jószágért, szolgáltatásért, azaz mennyit fizetne a pozitív változásokért, vagy mennyit fizetne a negatív változások elmaradásáért. Többféle módszerrel vizsgálhatják a kérdést.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit