fizetőképesség
[vízgazdaságtan]
affordability
[water economics]
  • magyar szinonimák:
  • megfizethetőség
Definíció:

Megfizethető egy szolgáltatás, ha a szolgáltatásért fizetendő díjak nem haladják meg azt a szintet, amit a szolgáltatást igénybevevők már nem képesek megfizetni. A lakosság vonatkozásában általában a szolgáltatásért fizetett díjak és a nettó háztartási jövedelmek arányát szokták vizsgálni az átlagos jövedelmi helyzetben és az alacsony jövedelmű helyzetben lévő háztartásokra.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit