sótalanítás
[ipari vízgazdálkodás]
desalination
[industrial water management]
Definíció:

Az ioncserélő gyanták akkor tekinthetők kimerültnek, ha az elfolyó víz keménysége eléri (meghaladja) a 0,1 nk˚-ot. A kimerített nátrium ioncserélő gyantát általában 10 %-os konyhasó oldattal regenerálják, ennek során a gyanta az abszorbeált kalcium és magnézium ionokat nátriumionokra visszacseréli. A regenerálás homokszűrőn megszűrt sóoldattal egyenáramban, vagy ellenáramban végezhető. A regenerálás befejezésekor a sóoldatot a regenerálás irányának megfelelően kiszorítják, majd a kimerítéssel azonos irányú, 15-20 m/h sebességű mosást végeznek nyersvízzel. A teljes regenerálási művelet 2-4 óra időtartamot igényel. Megkülönböztetünk teljes és részleges sótalanítást.

Forrás:
  • Bulla, 1989
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós