ioncserélők fajtái
[ipari vízgazdálkodás]
types of ionexchanges
[industrial water management]
Definíció:

A térhálósított vázra beépített aktív csoportoktól függően megkülönböztetünk kation és anioncserélő gyantákat. Az ioncserélők aktív csoportjai disszociált állapotban vannak. Az elektrolitikus disszociáció mértéke szerint megkülönböztetünk erősen és gyengén savas kation-, ill. gyengén és erősen bázikus anioncserélőt.

Az erősen savas ioncserélők minden kationt H+-re cserélnek, mivel az aktív csoportjának a szulfon csoportnak az affinitása a H+-hoz kicsi.  A gyengén savas ioncserélők aktív csoportjához a H+ affinitása nagy, ezért csak lúgos, vagy semleges közegben és csak a Ca++ és Mg++ ionokat cseréli H+-ra. 

Az erősen bázisos anion cserélő gyanták kvaterner ammónium csoportokat tartalmaznak, amelyek affinitása az OH- ionokhoz kicsi, ezért azt bármely más anionra kicserélik. A gyengén bázisos gyanták aktív csoportjai különböző aminok, amelyek affinitása azonban az OH--hoz nagy, ezért  azt csak savas közegben és csak az erős savak anionjaira cserélik.

Forrás:
  • Bulla, 1986
  • Illés, K., Kelemen, L. , Öllős, G.: Ipari vízgazdálkodás. VÍZDOK, Bp: 1983.
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós

Ábrák

Kationcserélők
Forrás: Bulla, 1986
Anioncserélő
Forrás: Bulla, 1986