adszorpció szilárd anyagok felületén
[ipari vízgazdálkodás]
adsorption on surface of fast materials
[industrial water management]
Definíció:

Az a jelenség, amikor a szilárd testtel érintkező gáz, vagy folyadék (oldat) egyes alkotórészei a szilárd test felületén felhalmaozódnak. A határfelület itt jobban érzékelhető, mint a folyadékfelületen lejátszódó adszorpciós jelenségek esetében, hiszen a felület nagyságát a szilárd anyag összes külső és belső felületeinek összege adja.

- Adszorpció szilárd-gáz hatáfelületen

Minden gáz (gőz) adszorbeálódik kisebb-nagyobb mértékben a szilárd anyagok felületén, csupán adszorpciós képességük nem azonos. A nagyobb mólsúlyú, könnyen cseppfolyósítható gázok (gőzök) általában nagyobb mértékben adszorbeálódnak, mint a kis mólsúlyú és magasabb hőmérsékleten cseppfolyósíthatók.

- Adszorpció szilárd-folyadék határfelületen

Ha a szilárd test felületén egykomponensű (tiszta) folyadék molekulái halmozódnak fel, akkor ez lioszorpció.Ha a folyadék oldat, akkor mind az oldószer, mind az oldott anyag részecskéi adszorbeálódhatnak.

 

Forrás:
  • Bulla, 1989
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós