adszorpció folyadékok felületén
[ipari vízgazdálkodás]
adsorption on surface of liquids
[industrial water management]
Definíció:

A folyadékok felületén lejátszódó adszorpció folyadékfelülettel érintkező gáz, vagy a folyadékban oldott anyag koncentrációjának megváltoztatása a felületi rétegben a fázisok (gáz, vagy folyadék) belsejéhez viszonyítva.

Azok az anyagok, amelyek a folyadék felületi feszültségét csökkentik, pozitívan adszorbeálódnak. A víz felületi feszültségét csökkentő anyagok között főként a szerves, elektromos erőtérrel bíró (ún. poláris) vegyületeket találjuk. Miután a folyadékfelszín általában kicsiny, az adszorbeált mennyiség növelése csak a folyadékfelszín növelésével érhető el. Ebből a célból a folyadékon buborékoltatjuk át a gázt.

Folyadékok felületén megy végbe az adszorpció akkor is, ha a folyadék (oldat) nem gázzal, hanem egy másik, vele nem elegyedő folyadékfázissal érintkezik. Két (nem elegyedő) folyadék határfelületén is érvényesül a felületi feszültséget csökkentő anyagok pozitív, illetve a felületi feszültséget növelő anyagok negatív adszorpciója. 

Forrás:
  • Bulla, 1989
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós