adszorpció
[ipari vízgazdálkodás]
adsorption
[industrial water management]
Definíció:

Az adszorpció olyan művelet, ill. ipari szennyvíztisztítási eljárás, amellyel valamely gáz- vagy gőzkeverékből egyes alkotórészeket, ill. valamilyen folyadékban oldott egyes anyagokat, valamely szilárd anyag vagy folyadék felületén kötünk meg.A jelenség különböző fázisok érintkezési felületén jöhet létre és következménye az, hogy az adszorpciós rétegben egy vagy több anyag koncentrációja megváltozik a fázisok belsejéhez viszonyítva. Az adszorpció következtében legalább egy anyagfajta töménysége megnő az adszorpciós rétegben a szomszédos fáziséhoz viszonyítva (pozitív adszorpció). Előfordulhat azonban az is, hogy ezáltal egy másik anyagfajta részben kiszorul az adszorpciós rétegből és így ennek koncentrációja csökken (negatív adszorpció). Azt az anyagot, amelynek koncentrációja megváltozott, adszorptívumnak, azt pedig, amelyiknek felületén a jelenség lejátszódott, adszorbensnek nevezzük.

 

Forrás:
  • Bulla, 1989
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós