Megyei Védelmi Bizottság (MVB)
[árvízvédelem]
County Flood Defence Committee
[flood control]
Definíció:

A Kormány irányítása alatt (a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján) működő közigazgatási szerv. Az árvíz- és belvízvédelemmel kapcsolatos ügyekben a védelmi bizottság tagja a területileg illetékes vízügyi igazgató. A védelmi bizottság árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos operatív működését a vízügyi igazgató javaslatára a védelmi bizottság elnöke rendeli el és szünteti meg. A vízügyi igazgató a védelmi bizottságot szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tájékoztatja.

Az MVB feladatai:

  • A vízügyi államigazgatási szerv vezetőjének javaslatára dönt az árvízvédelem céljait szolgáló gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek tervezéséről és igénybevételéről.

  • A vízügyi igazgató az erőforrásokat az MVB útján igényelheti.

  • Ha az árvízvédelmi védvonal átszakadásának veszélye fenyeget, a vízügyi igazgató köteles az MVB elnökének a kitelepítés elrendelésére javaslatot tenni.

  • Az MVB elnöke kezdeményezi a veszélyhelyzet kihirdetését.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos