ipari vízhasználatok típusai
[ipari vízgazdálkodás]
type of industrial water uses
[industrial water management]
Definíció:

Az iparban a vizet közvetlenül a termelési folyamatban vagy közvetve, segédanyagként használják. A termelési folyamatokban a víz két alapparamétere: a mennyiség és a minőség. Mind a mennyiségi, mind a minőségi vízigény a termelési céltól és az alkalmazott gyártástechnológiától függ. Az iparban használt vízféleségek éa a felhasználás célja szerint megkülönböztetünk nyersanyagvizet, kazántápvizet, hűtővizet, öblítő-, mosóvizet, szállítóvizet, osztályozóvizet, oldószer vizet, képlékenyítő vizet, lazítóvizet, egyéb ipari vizet, valamint járulékos vízhasználati módokat.

Forrás:
  • Bulla, 1986
  • Mérnöki Kézikönyv
  • Illés, I., Kelemen, L. , Öllős, G.: Ipari vízgazdálkodás.VÍZDOC, Budapest, 1983.
  • Kelemen, L.: Ipari vízellátás, csatornázás I.Kézirat, Bp. 1979.
  • Benedek P., Valló S. : Víztisztítás, szennyvíztisztítás Zsebkönyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1976.
  • Chovanecz, T. : Az ipari víz előkészítése. Műszaki Könyvkiadó, Bp ,1979
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós