ipar vízmennyiségi igényei
[ipari vízgazdálkodás]
need of factory waterquantity
[industrial water management]
Definíció:

Az ipari teljes vízigénye, pontosabban vízszükséglete az a vízmennyiség, amelyet az ipar egy esztendő alatt termékei előállítása során elhasznált, ill. hasznosított. Ennek csupán egy hányada a frissvíz(igény). A teljes vízigény és a frissvízigény különbözetét az ipar újrahasználatból fedezi. Az újrahasználat többféle lehet: térségi, amikor a felhasználásra bevezett víz kerítésen kívüli vízhasználó már használt vize, vagy annak egy része; üzemen belüli, amikor egy egyszerű átfolyással működő üzem(rész)ek vannak sorba kapcsolva, vagy recirkulációt, visszaforgatást alkalmaznak. Az újrahasználat lehet közvetett vagy közvetlen, aszerint, hogy tisztítást, öntisztulást vagy ezek kombinálcióját alkalmazzuk-e vagy sem.

A különböző termelési folyamatok és gyártástechnológiák különböző célokra nagyon különböző mennyiségű (és minőségű) vizet igényelnek. Ennek megfelelően vannak: vízigényes, közepesen vízigényes, és nem vízigényes termelési technológiák, ill. üzemek. 

Forrás:
  • Bulla, 1986
  • Mérnöki Kézikönyv
  • Horváth L: Az ipar vízgazdálkodásának fejlesztési koncepciója; Kézirat.OVH, 1982
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós

Ábrák

Az ipar teljes és frissvíz igénye
Forrás: Bulla, 1986