üzemi vízhasználati modellek rendszere
[ipari vízgazdálkodás]
system of factory wateruse models
[industrial water management]
Definíció:

Az üzemi vízgazdálkodás rendszerszemléletű tervezése olyan vízgazdálkodási rendszer kialakítását jelenti, amelyben az alkalmazott vízellátó, vízhasználó és használtvíz-elvezető létesítmények - mint összefüggő rendszerelemek, ill. alrendszerek - együttesen kielégítik az üzem műszaki és üzembiztonsági igényeit, valamint teljesítik a környező térség vízkészletgazdálkodási és vízminőség-védelmi követelményeit, de az üzemköltségeik összege, az összes megfelelő rendszerváltozat közül a legkisebb.Tehát a cél egy műszakilag és gazdaságilag optimális üzemi vízgazdálkodási rendszer kialakítása. Az optimum kialakítása céljából a vízhasználati alapmodellek sokféle kapcsolási lehetőségét szükséges vizsgálni. Az ipari üzemek vízgazdálkodási rendszerei két vízhasználati alapmodell: átfolyó és recirkulációs modellek különböző kapcsolási változataiból épülnek fel.

Forrás:
  • Bulla, 1989
Szerkesztő/szerző: Bulla Miklós