vízkár
[árvízvédelem]
water damage
[flood control]
Definíció:

A vizek fölös többletéből (a levezető rendszer kapacitását meghaladó vízmennyiségből), vagy hiányából (vízigényeket el nem érő vízmennyiségből) eredő kár. A ~ egy része a víz hatására közvetlenül azonnal jelentkezik (a termés kipusztul, az épület összedől stb.), míg más része később, közvetetten mutatható ki (a talaj termőképességének, tápanyagának kimosása, a nem megfelelő időpontban történt vetés, a fokozott agrotechnikai igény stb.).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos