védekezés műszaki feladatai
[árvízvédelem]
technical duties of flood protection
[flood control]
Definíció:

1. A védelmi rendszer megfigyelése, a veszélyes jelenségek észlelése, minősítése, azok okának felderítése, a várható következmények mérlegelése, döntés a beavatkozás módjáról.

2. A meghatározott árvízvédekezési feladatok végrehajtása. Védelmi tevékenység a töltésekben lejátszódó veszélyes folyamatok, a töltéstestet érő káros hatások, az altalajban lejátszódó meghibásodási folyamatok, a töltés magasságát meghaladó árvízszint, a töltést keresztező műtárgyak meghibásodása ellen.

3. A meghatározott belvízvédekezési feladatok végrehajtása. A csatornahálózat és tározóterek vízvezető- és befogadó képességének biztosítása és fenntartása, a torkolati szivattyútelepek, a közbenső-, és az esésnövelő szivattyúzások folyamatos működtetése, gépegységek helyszínre vonultatása.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos