védekezés államigazgatási feladatai
[árvízvédelem]
public duties of flood protection
[flood control]
Definíció:

Az ár- és belvíz védekezéssel összefüggő rendvédelmi, szociális és egészségügyi hatósági, ill. műszaki feladatokhoz szükséges munkaerő, eszköz, anyag, felszerelés rendelkezésre állítása, a vizek kártételei által fenyegetett területeken az élet- és vagyonbiztonság érdekében végzendő megelőző és operatív munkák elvégzése.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos