hidromechanizációs töltésépítés
[árvízvédelem]
levee construction by hydromechanization
[flood control]
  • angol szinonimák:
  • levee construction by hydraulic fill method
  • levee construction by hydraulic earth-moving
Definíció:

Az alkalmas anyagot leginkább a folyómedrekből kotorják ki, és a kitermelt, vízzel megfelelő arányban higított zagyot csővezetéken szállítják a beépítés helyére. Terelőgátak (zagygátak) között ülepítik, majd a víztelenített anyagból földmunkagéppel, általában tológéppel a tervezett szelvényalakot kiképzik. E módszer gazdaságos és alkalmas a töltések mentett oldali erősítésére is, feltéve, ha a kikotort anyag vízáteresztőbb, mint a meglevő töltésé.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos