szerves Rankine-ciklus
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
organic Rankine Cycle (ORC)
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A szerves Rankine-ciklus (ORC - Organic Rankine Cycle) termodinamikai körfolyamat, ahol munkaközegként nagy moláris tömegű szerves folyadékot használnak. Az ORC berendezés alkalmazható a szennyvíztisztító telepeken üzemelő gázmotorok füstgáz hőjének hasznosítására is. A hőenergia átalakítása elektromos energiává a legkorszerűbb ORC rendszerek esetében átlagosan 18%-os hatásfokú.

Szerkesztő/szerző: Román Pál